Dokumenty szkolne
 
1. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kębłowie
2. Program wychowawczo-profilaktyczny
3. Procedury COVID-19
4.  Regulamin biblioteki szkolnej
5.

Zasady organizacji zdalnego nauczania w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym w Kębłowie

 

                                                


Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by www.szkola.zspkeblowo.pl 2015 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"

stat4u