Projekty

   

 

Pragniemy poinformować, iż w naszej Szkole realizowany jest projekt pt.:

 

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów”

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego , Działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od września 2017 r. do marca 2019 r.

 

Celem głównym projektu jestpodniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego, wparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy a także wzrost wiedzy i wiadomości w zakresie kierunków kształcenia poprzez udział w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

W ramach projektu zaplanowano:

 

 

  

 

Wartość projektu: 1 235 100,00 zł

Kwota dofinansowana: 1 173 345,00 zł


Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by www.szkola.zspkeblowo.pl 2015 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"

stat4u