Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kębłowie:

Przedszkole w Kębłowie

ul. Wolsztyńska 19, 64-223 Kębłowo

tel. 68 384 19 93

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Jujki w Kębłowie

ul. Stradyńska 15a, 64-223 Kębłowo

tel. 68 384 19 40

 e-mail: spkeblowo@wp.pl

 

Sekretariat szkolny jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

tel. 68 384 19 40

Pracownicy sekretariatu:

pani Anna Wita administracyjne sprawy szkoły i przedszkola

pani Monika Brychcy - wyżywienie


 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przdszkolny  w Kębłowie;

 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Natalia Ratajewska kontakt@rodo-leszno.com.pl;

 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora;

 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt;

 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;

 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia   przetwarzania;

 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.


Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by www.szkola.zspkeblowo.pl 2015 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"

stat4u